Main
Dieet & voeding bij ADHD

TRACE_uitlegkaart_-_website.jpgWat houdt deelname aan het onderzoek in?

Bij deelname aan het onderzoek, zal toeval in eerste instantie (5 weken) bepalen welk type dieetbehandeling geboden zal worden. Daarnaast kunt u altijd psycho-educatie krijgen. Deelnemers aan een dieetbehandeling kunnen overstappen naar de gebruikelijke zorg wanneer het dieet niet effectief blijkt en/of ze willen stoppen met het dieet.

Alle deelnemers worden 1 jaar lang gevolgd om nauwkeurig in kaart te brengen hoe het met hen gaat:

 • Drie grote meetmomenten (voor de behandeling; 5 weken na start van behandeling; 1 jaar na start van behandeling). Bestaande uit:
  • gedragsobservatie van het kind (gedeeltelijk in interactie met de ouders en de onderzoeker)
  • neuropsychologisch onderzoek
  • afname van kleine hoeveelheid bloed
  • Bemeten van activiteit en slaap/waak ritme in de thuissituatie gedurende een week, m.b.v. een actigraaf (polshorloge)
  • vragenlijsten
 • Twee kleine meetmomenten (na 4 en na 8 maanden) waarbij ouders een aantal online vragenlijsten invullen

Welke behandeling krijgt mijn kind?

De studie bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte duurt 5 weken, het tweede gedeelte 1 jaar. In het eerste gedeelte bepaalt toeval het type dieetbehandeling dat uw kind krijgt. Alleen door in de eerste 5 weken het toeval te laten bepalen welke dieetbehandeling uw kind krijgt, kunnen we beide behandelingen goed met elkaar vergelijken. Na 5 weken wordt gekeken of de dieetbehandeling werkt. Wanneer de dieetbehandeling werkt en u wilt met deze behandeling verder, dan wordt de behandeling voortgezet. Wanneer de dieetbehandeling niet werkt of u wilt niet verder, kunt u overstappen naar de gebruikelijke zorg. Wanneer uw kind direct de gebruikelijke zorg krijgt, kan niet worden overgestapt op de dieetbehandeling. Bij start, na 5 weken en na 1 jaar wordt er een uitgebreide meting gedaan om het welbevinden van u en uw kind in kaart te brengen. Na 4 maanden en na 8 maanden wordt een korte meting gedaan. Zie onderstaande figuur:

Wat houdt de gebruikelijke zorg in?

Als u liever geen dieetbehandeling wilt, kunt u ook via de gebruikelijke zorg deelnemen aan het TRACE-onderzoek. Gebruikelijke zorg bestaat uit voorlichting (psycho-educatie) aan ouders en kind over ADHD (3 bijeenkomsten). Daarnaast wordt, afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek van uw kind, geadviseerd te starten met:

 • Gedragstherapeutische oudertraining (9 bijeenkomsten) en/of
 • (cognitieve) gedragtherapie voor uw kind (veelal 8-10 maal) en/of
 • Medicatie

Deze behandelingen zijn doorgaans effectief. Door deel te nemen aan het TRACE-onderzoek wordt aanvullend op de gebruikelijke zorg extra monitoring aangeboden. Er wordt nauwkeurig in kaart gebracht hoe het met uw kind gaat gedurende een jaar: deze informatie krijgt u in een verslag aangeboden.

Wat houdt een dieetbehandeling in?

Net als bij de gebruikelijke zorg kunnen ouders van kinderen met een nieuw gestelde ADHD-diagnose (via de WO-poli) voorlichting over ADHD krijgen (3 psychoeducatie-bijeenkomsten). Voor beide diëten geldt dat uw kind precies voorgeschreven krijgt hoe de voeding wordt aangepast: wat mag hij/zij eten en wanneer. Beide diëten worden begeleid door een diëtist gespecialiseerd op het gebied van voedselovergevoeligheid en een gedragsdeskundige. Wanneer na 5 weken de dieetbehandeling blijkt te werken bij uw kind, heeft u de keuze de behandeling voort te zetten. We proberen u tijdens deze fase zo goed mogelijk te begeleiden door frequent en laagdrempelig contact met de gedragsdeskundige, de diëtist en de onderzoeker.

Hoe wordt bepaald of de behandeling werkt?

Na 5 weken behandeling kijken we of de ADHD-symptomen bij uw kind verminderd zijn. Dit doen we door u en de leerkracht van uw kind een vragenlijst in te laten vullen over het gedrag van uw kind. Daarnaast wordt uw kind geobserveerd (ongeveer 50 minuten) door een gedragsdeskundige die niet weet welke behandeling uw kind krijgt (zie ‘Wat wordt er gemeten?’). Wanneer er sterke verbetering (minimaal 30% afname) in de ADHD symptomen van uw kind gezien worden door u, de leerkracht en/of de gedragsdeskundige, werkt de behandeling.