Main
Dieet & voeding bij ADHD

Wat wordt er gemeten?

Na 5 weken behandeling kijken we of de ADHD-symptomen bij uw kind verminderd zijn. Dit doen we door u en de leerkracht van uw kind een vragenlijst in te laten vullen over het gedrag van uw kind. Daarnaast wordt uw kind geobserveerd (ongeveer 50 minuten) door een gedragsdeskundige die niet weet welke behandeling uw kind krijgt. Wanneer er sterke verbetering (minimaal 30% afname) in de ADHD symptomen van uw kind gezien worden door u, de leerkracht en/of de gedragsdeskundige, werkt de behandeling.

Er wordt 3 keer een uitgebreide meting gedaan (start, na 5 weken, na 1 jaar) en 2 keer een korte meting (na 4 maanden en na 8 maanden). In de korte meting wordt u gevraagd via internet een aantal vragenlijsten in te vullen en dit kost u ongeveer 15 minuten. De uitgebreide meting bestaat uit de onderdelen zoals hieronder beschreven. Als u en uw kind meedoen aan het TRACE-onderzoek, wordt u ook gevraagd deel te nemen aan TRACE-BIOME. U en uw kind kunnen er dan voor kiezen om ook (deels) mee te doen aan de metingen van TRACE-BIOME en/of TRACE-MRI.

Metingen bij uw kind

intelligentieonderzoek

 • Gedragsobservatie

De observatie vindt plaats in de kinderpsychiatrische instelling waar uw kind de testdag zal volgen. Tijdens deze observatie wordt uw kind gevraagd samen met u aan een opdracht te werken, samen met de onderzoeker en alleen. De opdrachten zijn zo ontworpen dat ze als wat frustrerend door uw kind kunnen worden ervaren. We proberen hiermee impulsief, hyperactief, onoplettend en oppositioneel gedrag bij uw kind ‘uit te lokken’. De onderzoeker mag niet weten welke behandeling uw kind krijgt. Door dit bij uw kind voor en na de behandeling, en voor alle kinderen op dezelfde manier te doen, kunnen we goed nagaan of de behandeling effectief is.

 • Neuropsychologisch onderzoek 

Gedurende 30 tot 40 minuten wordt een aantal cognitieve functies bij uw kind gemeten. Cognitieve functies zijn bijvoorbeeld aandacht, geheugen, en het kunnen remmen van gedrag. Dit wordt gedaan middels een computertaak. Kinderen vinden het doorgaans leuk om hieraan mee te doen.

 • Intelligentieonderzoek

Wanneer er in het afgelopen jaar geen intelligentieonderzoek bij uw kind gedaan is, zullen we bij de start (eenmalig) een verkorte intelligentietest doen.

 • Bloedafname 

Er wordt driemaal een kleine hoeveelheid bloed (15 ml, 1 buisje) bij uw kind afgenomen door een gespecialiseerd verpleegkundige. Er wordt enkel bloed afgenomen bij de kinderen die een dieetbehandeling volgen. Wanneer de diëtiste vermoedt dat uw kind een tekort heeft aan bepaalde voedingsstoffen, kan er een tussentijds een extra bloedafname plaatsvinden om dit in het bloed van uw kind te controleren. Mochten we andere stoffen in het bloed van uw kind willen onderzoeken, dan zullen we u hier extra voor om toestemming vragen.

 • Lichamelijke gezondheid

De lichamelijke gezondheid van uw kind houden wij nauwlettend in de gaten. De lengte, het gewicht en de bloeddruk van uw kind worden gemeten. Ook vragen we u naar lichamelijke klachten (zoals hoofdpijn, buikpijn, eczeem) en (in)slaapproblemen van uw kind.

 • horloge.jpgThuisregistratie van motorische activiteit en slaap-waak ritme

Uw kind wordt gevraagd tijdens een week een polshorloge te dragen. Het polshorloge registreert de motorische activiteit van uw kind en zijn/haar slaap-waak ritme. Zo krijgen we een beeld van de effectiviteit van de behandeling op de motorische activiteit en slaap-waak ritme in de thuissituatie. Uw kind kan gewoon douchen met het horloge aan. Alleen tijdens zwemles moet deze af.

thuisregistratie

 

 • Schoolresultaten

Om na te gaan of de behandeling bij uw kind ook effect heeft op zijn/haar leervorderingen op school, vragen we u bij de start en na afloop van de behandeling de resultaten uit het ‘Leerlingvolgsysteem’ mee te brengen.

 

Metingen door/bij u 

 • Vragenlijsten over uw kind

U en de leerkracht van uw kind worden gevraagd enkele vragenlijsten over uw kind in te vullen. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de ADHD symptomen en symptomen van oppositioneel gedrag, angst, en autisme. Invullen kan via de computer/internet en kost ongeveer 15 minuten. 

 • Vragenlijsten over u

We vragen beide ouders (wanneer beide ouders betrokken zijn bij de behandeling) enkele vragenlijsten in te vullen over zichzelf met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

 • Opleiding, werk en etniciteit
 • ADHD symptomen
 • Algeheel welbevinden en kwaliteit van leven
 • Zorgverbruik
 • Manier van opvoeden
 • Verwachtingen ten aanzien van de behandeling
 • In welke mate u de aanwijzingen van de behandelaar heeft gevolgd
 • Tevredenheid over de behandeling en behandelaar